Disclaimer

De standpunten en meningen op deze blog zijn van mij persoonlijk en staan dus los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer ervoor te zorgen dat de informatie op deze blog correct en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten, dus de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel op eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op deze blog aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de lezers wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright

Indien je artikelen of passages uit artikelen van mij gebruikt, dan verwijs je hierbij altijd naar de bron: marstyle.nl en/of het specifieke artikel waaruit deze input komt.

De foto’s op deze blog zijn, mits niet voorzien van andere bron, door mij gemaakt en voorzien van copyright. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming. Foto’s die op pinterest gepubliceerd worden, zijn wel toegestaan. Daarnaast maak ik gebruik van rechtenvrij beeldmateriaal.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of van jouw organisatie terwijl dit niet of onjuist is vermeld, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat ik hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Poldermama Marstyle behoudt zich het recht voor om reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen

Het is mogelijk om samenwerkingen aan te gaan met Poldermama Marstyle. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews, advertorials of winacties. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product of anderszins gesponsorde blog. In sommige artikelen wordt er gewerkt met affiliate links. Dit betekent dat als er een verkoop plaats vind ik hier een klein percentage van ontvang.

Door het gebruik van deze blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

Download de Marstyle App.